Müzik ile ilgili Kelimeler


Aşağıda müzik ile ilgili İngilizce kelimelere ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir.
acoustic
ses ve işitmeyle ilgili, akustik

album
albüm

ambient music
hafif, sakinleştirici, çoğunlukla elektronik ve enstrümantal müzik türü

amplify
ses gücünü, şiddetini, seviyesini artırmak

artist
profesyonel şarkıcı, müzisyen, söz yazarı; artist

audio editing software
ses düzenleme yazılımı

authentic
hakiki, gerçek, orijinal

avant-garde
yeni ve alışık olunmayan tarz, öncü, yenilikçi

backing vocalist
yardımcı ses, şarkıcı

ballad
aşk konulu yavaş şarkı, türkü

banjo
bir tür gitar, banço

bar
ölçü çizgisi

bass
kalın ses

bass guitar
alçak kalın sesler çıkaran gitar türü, bas gitar

beat
vuruş

block party
sokakta yapılan açık hava partisi

(the) blues
Afrikalı – Amerikan gitar ağırlıklı halk müziği türü

bpm (beats per minute)
dakika başı vuruş sayısı

boy band
genç erkeklerden oluşan müzik grubu

brass
pirinçten yapılmış çalgılar

break
durak, solo bölüm

breakdance
oluşumu 1980lere dayanan hareketli bir dans türü

call and response
atışma, müzikte birbirine cevap sözler

catchy
hatırlaması kolay, kolay hatırda kalan

(the) charts
listeler, müzik listeleri

chord
akor

chorus
nakarat

classical music
klasik müzik

collaborate
birlikte çalışmak

collaboration
ortak iş

commercial
ticari

contemporary
çağdaş

country music
ABD’nin batı ve güneyine ait pop müzik türü

DJ (disc jockey)
disko ve radyoda müzik seçip çalan kimse

double bass
kemana benzer dört telli büyük ahşap müzik aleti; kontrabas

drum kit
bateri takımı

drum machine
elektronik bateri

duo
ikili, beraber müzik yapan iki kişi

dynamic
canlı, haraketli

EDM (electronic dance music)
elektronik dans müziği

explicit
açık seçik

fan
hayran

genre
çeşit, tür, tarz, biçim

graffiti art
duvar yazı sanatı

harmony
uyum

heavy metal
çok yüksek sesle çalınan modern müzik türü

hymn
ilahî

improvise
doğaçlamak

instrumental
enstrümantal; sözsüz müzik

live
canlı

lyrics
şarkı sözleri

mixtape
karışık kaset

offbeat
vurgusu olmayan nota

power chord
güç akoru

producer
yapımcı, prodüktör

rap
ritim eşliğinde sözcüklerin söylenmesiyle yapılan müzik türü

rapper
rap sanatçısı

rave
dışarıda ya da boş bir binada yapılan büyük dans partisi

record
plak

recording
kayıt

remix
yeniden düzenlemek

reverb
yankı

rhyme
kafiye

rhythm
ritim, uyum, ahenk

riff
tekrarlanan müzikal bağ

sample
örneklemek, bir bölümünü örnek olarak almak

scale
dizi, gam

scratching
plağı pikapta hızla döndürerek ritmik bir çizilme sesi çıkarma

soundtrack
film müziği

strings
yaylı çalgılar

synthesizer
birleştirici, sentezleyici

tambourine
zilli tef

texture
seslerin birleşimi ile ortaya çıkan müzikal desen

tour
konser turu

tune
ezgi, melodi, nağme

turntable
pikap platformu, plak döndüreci

verse
mısra, dize

Müzik ile ilgili İngilizce Cümleler ve Türkçeleri

She was humming a tune as she dried the dishes.
Bulaşıkları kurularken bir melodi mırıldanıyordu.

I only know the first verse.
Sadece ilk dizeyi biliyorum.

Do you prefer classical music or pop music?
Klasik müziği mi pop müziği tercih edersin?

SONRAKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.