Non Defining Relative Clauses (Belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri)


NON – DEFINING RELATIVE CLAUSES

(Belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri)

■ Non-defining relative clauses (belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri) ifadelerinde

kullanılan relative pronouns (ilgi zamirleri) şunlardır.

Who, whom, which, whose, where, when

Örnekler:

I should see John. He is responsible for what happened.

(John’u görmem gerek. O olanlardan sorumlu.)

I should see John, who is responsible for what happened.

(John’u görmem gerek, ki o olanlardan sorumlu. / (Olanlardan sorumlu olan John’u görmem

gerek)

Thousands of young Turks died in the Çanakkale War. It happened in 1918.

(Binlerce genç Türk Çanakkale savaşında hayatını kaybetti. O 1918’de oldu)

Thousands of young Turks died in the Çanakkale War, which happened in 1918.

((Binlerce genç Türk 1918’de olan Çanakkale savaşında hayatını kaybetti.)

Mr Green ordered tea for everybody. His son had won the exam.

(Bay Green herkese çay ısmarladı. Oğlu sınavı kazanmıştı)

Mr Green, whose son had won the exam, ordered tea for everybody.

(Oğlu sınavı kazanmış olan Bay Green herkese çay ısmarladı)

Tourists want to visit Cappadocia. There are a lot of fairy chimneys there.

(Turistler Kapadokya’yı ziyaret etmek ister. Orada bir çok peri bacası var)

Tourists want to visit Cappadocia, where there are a lot of fairy chimneys.

(Turistler bir çok peri bacası bulunan Kapadokya’yı ziyaret etmek ister)

I love Turkey, where I live.

(Yaşadığım yer olan Türkiyeyi severim)

This is George, whose car you stole.

(Bu arabasını çaldığın George)

Milk, which contains a lot of vitamins, is good for children.

(Bir çok vitamin içeren süt çocuklar için iyidir.)

Relative clauses, defining (belirleyici) ve non-defining (belirleyici olmayan) olarak ikiye

ayrılır. Defining relative clause, ismi belirler, hangisi olduğunu söyler.

I visited the man who lives next door.

(Yan dairede yaşayan adamı ziyaret ettim. Hangi adam olduğunu söyler)

Non-defining relative clause, ismi belirlemez, fazladan bilgi verir. Non-defining relative

clause’lar virgülle ayrılır.

I visited Mr Orace, who lives next door.

(Yan dairede yaşayan Mr Orace’ı ziyaret ettim. Mr Orace hakkında bilgi veriyor)

■ Non-defining relative clause’larda nesne (object) durumundaki who ve which kaldırılamaz.

Mr Green, who you wanted to see, is waiting outside.

(Mr Green, you wanted to see, is waiting outside. olmaz)

(Senin görmek istediğin Mr Green dışarda bekliyor)

Non-defining relative clause’lar ile that kullanılmaz.

Jill Brown, who works in Mercedes, knows a lot about cars.

Jill Brown, that works in Mercedes, knows a lot about cars.

(Mercedes’te çalışan Jill Brown arabalar hakkında çok şey bilir)

■ Some, all, most, none … + of which / whom kullanımı

Relative clause’larda bilgi verilen isme ait olan some, most, all gibi kelimeler which ve

whom’dan önce getirilebilir.

The students, all of whom got good marks, made us happy.

(Hepsi iyi not alan öğrenciler bizi mutlu etti)

I have twenty cows, some of which can give 30 litres of milk a day.

(Bazıları günde 30 litre süt veren 20 ineğim var)

My parents, neither of whom work at the weekend, earn enough money.

(İkiside hafta sonu çalışmayan anne babam yeterince para kazanıyor)

■ Co-ordinate relative clauses

Bazı relative clause yapıları kendilerinden önce gelen cümlenin tamamını niteler. Bu

ifadelerde “which” kullanılır. Örneklerde görüleceği gibi, which, “ki bu, ki o” anlamında bir

önceki cümlenin yerini tutar.

He ordered us all tea. This made us happy.

(O hepimize çay söyledi. Bu bizi mutlu etti)

He ordered us all tea, which made us happy.

(O hepimize çay söyledi, ki bu bizi mutlu etti / Onun hepimize çay söylemesi bizi mutlu etti)

You played with the gun. It was stupid.

(Sen silahla oynadın. O aptalcaydı)

You played with the gun, which was stupid.

(Sen silahla oynadın, ki bu aptalcaydı / Senin silahla oynaman aptalcaydı)