Numbers (Sayılar) İngilizce Çocuk Hikayesi


One, two, three

(Bir, iki, üç)

Let’s find a tree

(Hadi ağacı bul)

Four, five, six

(Dört,beş, altı)

We played with sticks

(Çubukla oyandık)

 

Seven, eight, nine

(Yedi, sekiz dokuz)

The clock struck nine

(Saat dokuzda durdu)

Ten, eleven, twelve

(On, on bir, on iki)

The cat had fell

(Kedi düştü)