Ortaokul İngilizce 6 Üçüncü Ünite A Day in my City Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 6.(altıncı) sınıflar  3. (üçüncü) ünite A Day in my City  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Ortaokul İngilizce kitabı kelimeleridir.

environment çevre
somewhere bir yer
crying ağlamak
suitcases bavullar
preparing hazılamak
hurry acele etmek
dressed giyinik
downtown şehir merkezi
noisy gürültülü
busier çok meşgul
hands eller
feeding besleme
direct yönlendirme
crowded kalabalık
relaxing rahatlatıcı
neigbourhood komşuluk

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.