Ortaokul İngilizce 6 Yedinci Ünite Occupations Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 6.(altıncı) sınıflar  7. (yedinci) ünite Occupations konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Ortaokul İngilizce kitabı kelimeleridir.

costumer giyisci
technician teknisyen
repair tamir etmek
location yer
description betimleme
sensitive duyarlı
sociable girişken
logical makul
arts and craft sanat ve el sanatları
frequently sık sık
cockpit uçuş kabini
security emniyet
apron önlük
inside iç taraf

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.