Outside (Dışarısı) İngilizce Kısa Hikaye


Greg was very lazy. All he wanted to do was stay inside and watch television.

(Greg çok tembeldi. Tek istediği içeride kalmak ve televizyon seyretmekti.)

He paid his friends to cut the grass. He convinced his sister to do his chores

(Arkadaşlarına çimleri kesmek için para verdi. Kız kardeşini eşyalarını toplamaya ikna etti.)

His dad did not like Greg’s bad habits. He wanted Greg to change his ways.

(Babası Greg’in kötü alışkanlıklarını sevmiyordu. Greg’in huylarının değiştirmesini istedi.)

He told Greg’s friends’ parents not to let them play until Greg cut the grass himself.

(Greg’in arkadaşlarının ebeveynlerine, Greg’in çimleri kendisi kesene kadar oynamasına izin vermemesini söyledi.)

Greg’s dad also told his daughter that she would be grounded if she did her brother’s t again.

(Greg’in babası da kızına, ağabeyinin işlerini yaparsa evden çıkma yasağı alacağını söyledi. )

Finally, his dad told him he would be grounded and not allowed to play with his friends if he did not change his bad habits.

(Sonunda, babası ona kötü alışkanlıklarını değiştirmediyse, arkadaşlarıyla oynamasına izin vermeyeceğini ve evden çıkmayacağını söyledi. )

Greg started to do his chores. Then he went outside to cut the grass.

(Greg işlerini yapmaya başladı. Sonra çimleri kesmek için dışarı çıktı.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.