Participle Clauses


A- PRESENT PARTICIPLE: V-ING

Present participle clauses, fiillere –ing eklenerek yapılır. Kullanımları şunlardır:

1- İsimlerin önünde sıfat olarak kullanılabilir:

thinking man

(düşünen adam)

sleeping girl

(uyuyan kız)

crying baby

(ağlayan bebek)

flying vehicle

(uçan araç)

sliding door

(kayan kapı)

 

2 – Yan cümledeki eylemle ana cümledeki eylemin aynı zamanda olduğunu göstermek için kullanılabilir.

Walking down the street, I fell into a hole.

(Caddede giderken bir çukura düştüm.)

The man was flying on the plane listening to music.

(Adam, müzik dinleyerek uçakta uçuyordu)

He fixed the tap singing a song.

(Şarkı söyleyerek musluğu tamir etti)

 

3- Bir eylemi, ilgili başka bir eylemin hemen takip ettiğini ifade ederken kullanılabilir.  Bu ifadelerde iki ifadenin özneleri aynıdır.

Going out of the cave, the man saw a dinosaur.

(Mağaradan çıkarak/çıkıp, adam bir dinazor gördü)

Taking out a book, he started to read.

(Bir kitap çıkarıp okumaya başladı)

The man got a big tip, saying good bye.

(Adam büyük bir bahşiş alıp teşekkür ederim dedi)

 

4- Ana cümledeki eylemin sebebini belirtebilirler.

Not wanting to get fired, Selena worked hard.

(Kovulmak istemediğinden, Selena sıkı çalıştı)

Being sleepy, I drank coffee.

(Uykulu olduğumdan, kahve içtim)

Hearing the bad news, Tony felt very sad.

(Kötü haberi işitip, Tony çok üzüldü)

 

5- After, before, since, while, on  zaman kelimelerinden sonra kullanılabilirler.

After completing his work, he left the office.

(İşini tamamladıktan sonra ofisten ayrıldı)

He fell asleep while working hard.

(Sıkı çalışırken uyuyakaldı)

 

6- Who/which + fiil şeklinde başlayan relative clauses yerine kullanılabilir.

The man who is walking proudly is my boss.

The man walking proudly is my boss.

(Gururla yürüyen adam benim patronum)

John is the person who feels stressed.

John is the person feeling stressed.

(John stresli olan kişidir)

 

B- PERFECT PARTICIPLES

 

1- Yan cümledeki eylemin önce olduğunu vurgulamak için having + V3 yapısını kullanabiliriz.

Having forgotten his screen at home, the man returned home.

(Ekranını evde unutarak /unutmuş olduğundan, adam eve döndü)

Having worked at the office for long, he knows here very well.

(Ofiste uzun süre çalışmış olduğundan, burayı iyi bilir)

Having sung many songs, he went home.

(Bir çok şarkı söyleyip, eve gitti)

 

C- PAST PARTICIPLE (V3) CLAUSES

Past participle clauses, fiillerin past participle yani V3 şekliyle yapılır.

 

1- Past participle, sıfat olarak kullanılabilir:

Broken arm

(kırık kol)

Bandaged wrist

(Bandajlanmış bilek)

Fallen leaves

(düşmüş yapraklar)

Parked cars

(parketmiş arabalar)

Lighted candle

(yanmış mum)

 

2- Past participle, ilgili olaylardan passive (edilgen) anlamlı olan için kullanılabilir.

Given his paycheck, the man jumped with joy.

(Çeki verildiğinden, adam sevinçle zıpladı)

Robbed in the street, the man ran to the police station.

(Caddede soyulup, polis istasyonuna koştu)

 

3- Adverbial cümleciklerle (yani if, because, although, as, vb.den sonra ) kullanılabilir.

Because given his paycheck, he was happy.

(Maaş çeki verildiğinden, o çok mutlu)

Although invented short time ago, the smartphones are in everybody’s hand.

(Kısa zaman önce icat edilmesine karşın, akıllı telefonlar herkesin elinde)

 

4- After, before, when, since, while, on, by dan sonra being + past participle gelir.

After being painted, the car looked nice.

(Boyandıktan sonra, araba hoş göründü)

While being followed by the police, the man was walking as fast as he could.

(Polis tarafından takip edilirken, adam yapabileceği kadar hızlı yürüyordu)

 

5- Passive (edilgen) yapıdaki relative clauses yerine kullanılabilir.

Car parts which are made in China are cheaper.

Cars parts made in China are cheaper.

(Çin’de yapılan arabalar daha ucuz)

The robbers, who are arrested by the police, are now in prison.

The robbers, arrested by the police, are now in prison

(Polis tarafından tutuklanan soyguncular şimdi hapiste)