Party Time – İngilizce Parti Zamanı Quiz


Party Time – İngilizce Parti Zamanı Quiz

  1. We should send him a/an ………………………………..

  1. We want to ………………a party
Yukarıdaki boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisi ise tamamlanamaz?

  1. We should ……………….. the balloons

  1. It’s Aaron’s birthday. We want to give a ………………………………….for him

  1. Noah: ……………………. is the party?
Gretchen: It’s on Sunday

  1. They’re getting married. Their ………………………. is on Wednesday

  1. Lisa: …………………………is the party?
Fred: It’s at 7.30

8.

9.

10. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.