Past Continuous Tense Geçmişte Devam Eden Zaman Olumlu Cümle Örnekleri


pastcontinuoustenseI was washing the car.

Arabayı yıkıyordum.

I was taking a picture of you.

Fotoğrafını çekiyordum.

You were looking for your glasses.

Gözlüklerini arıyordun.

You were waiting in the park.

Parkta bekliyordun.

He was working on the document.

Dosya üzerinde çalışıyordu.

He was talking to her in the classroom.

Sınıfta onunla konuşuyordu.

She was taking care of the baby.

Bebeğe bakıyordu.

She was listening to music.

Müzik dinliyordu.

It was drinking milk from the bowl.

Kâseden süt içiyordu.

It was sleeping all night long.

Bütün gece uyuyordu.

We were painting the house for Christmas.

Yılbaşı için evi boyuyorduk.

We were eating when our friends showed up.

Arkadaşlarımız geldiğinde yemek yiyorduk.

They were going out when the phone rang.

Telefon çaldığında dışarı çıkıyorlardı.

They were having picnic when it started to rain.

Yağmur başladığında piknik yapıyorlardı.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.