Past Continuous Tense Geçmişte Devam Eden Zaman Olumsuz Cümle Örnekleri


pastcontinuoustenseI was not constantly loosing stuff.

Eşyalarımı sürekli kaybetmiyordum.

I wasn’t getting ready for it anyway.

Zaten hazırlanmıyordum.

You weren’t always snoring in your sleep.

Uykunda hep horlamıyordun.

You were not always treating them kindly.

Onlara her zaman nazik davranmıyordun.

He wasn’t having a bath when you called him.

Sen aradığında banyo yapmıyordu.

He wasn’t planning a trip to Mexico.

Bir Meksika seyehati planlamıyordu.

She wasn’t moving the lawn.

Çimleri biçmiyordu.

She wasn’t preparing dinner for us.

Bize yemek hazırlamıyordu.

It was not raining when you came.

Geldiğinde yağmur yağmıyordu.

It wasn’t getting so dark when he found her.

Onu bulduğumuzda hava o kadar da kararmamıştı.

We weren’t studying English all night.

Bütün gece İngilizce çalışmıyorduk.

We weren’t always making mistakes.

Her zaman hata yapmıyorduk.

They weren’t working in the garden.

Bahçede çalışmıyorlardı.

They were not having fun at all.

O kadar da eğlenmiyorlardı zaten.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.