Past Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları


SHORT AND LONG ANSWERS FOR THE PAST CONTINUOUS TENSE

(Past Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları)

 

Were you listening to music last night?

Yes, I was. / Yes, I was listening to music last night.

No, I wasn’t. / No, I wasn’t listening to music last night.

 

Was he working this time last week?

Yes, he was. /Yes, he was working this time last week.

No, he wasn’t. / No, he wasn’t working this time last week.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.