Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri


I had been sleeping for 12 the last hours.

Son 12 saatir uyuyordum.

I had been looking for her ring for three days.

Üç gündür yüzüğünü arıyordum.

You had been working all day.

Gün boyu çalışıyordun.

You had been helping him on the farm all day.

Bütün gün ona çiftlikle yardım ediyordun.

He had been singing songs since 1976

1976’dan beri şarkılar söylemektedir.

He had been cycling for three hours.

Üç saattir pedal çeviriyordu.

She’d been regretting that ever since.

O zamandan beri pişmanlık duyuyor.

She had been sounding very weird.

Sesi çok acayip geliyordu

It had been raining nonstop for two days.

Yağmur iki gündür aralıksız yağmaktaydı.

It had been standing there for too long.

Orada kaç zamandır öylece duruyordu.

They had been raising it since 2002

2002Eden beri ona bakmaktaydılar.

They had been serving him the whole day.

Bütün gün ona hizmet ediyorlardı.

We’d been searching it on the internet all day.

Gün boyu internette arıyorduk.

We had been looking for you for hours.

Saatlerdir seni aramaktaydık.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.