Past Perfect Tense Quiz

After ve Before ile Okuduğunu Anlama ve Boşluk Doldurma Alıştırması


After ve Before ile Cümle Kurma Alıştırması


Past Simple ve Past Perfect Boşluk Doldurma Alıştırması


Simple Past ve Past Perfect Boşluk Doldurma Alıştırması


Already ve Yet ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Başlangıç Seviyesi Geçmiş Zaman Testi

İngilizce Elementary Testi 72


İngilizce Present Perfect Yeniden Yazma Alıştırması


İngilizce past simple (V2) veya past perfect (had + V3) alıştırması


İngilizce past perfect tense alıştırması


Past Perfect Tense Kullanımı

Use of the Past Perfect Tense / -Mişli Geçmiş Zamanın Kullanımı

1-      Past Perfect Tense adından da anlaşılacağı üzere Present Perfect Tense’nin geçmiş halidir.
Present: I am not thirsty. I have just drunk water. / Susamadım. Daha yeni su içtim.
Past: When I went home, I wasn’t thirsty because I had just drunk water. / Eve geldiğimde susamadım çünkü yeni su içmiştim.