Past simple tense’de fiillerin geçmiş zaman haline –ed ekleme


ADDING –ED TO PAST FORMS OF THE VERBS IN THE PAST SIMPLE

(Past simple tense’de fiillerin geçmiş zaman haline –ed ekleme)

Past simple tense’de fiiller olumlu ifadelerde –ed takısı alır. Fakat bu kurala uymayan bir çok fiil vardır. Bu fiillere düzensiz fiil (irregular verbs) denir. Bu fiillerin past şekilleri düzensiz fiiller tablosundan öğrenilebilir. Tabloda past şekilleri 2. sütunda gösterilir. Bu yüzden genelleme yapılarak fiillerin past şekillerine V2 veya ikinci hali de denir.

 

Düzenli fiillere –ed eklerken bazı yazım farklılıkları aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. sessiz sesli sessiz harfle biten fiillerde son harf ikilenir.

 

Plan – planned

Stop – stopped

 

Son hecesi vurgulanmayan fiillerde yazımda değişiklik olmaz.

 

Open – opened

Visit – visited

 

Sonu –l ile biten fiillerde İngiltere İngilizce’sinde vurgulanmasa bile l harfi ikilenir.

 

Cancel – cancelled

Travel – travelled

 

  1. Sonu –e ile biten fiillerde sadece- d gelir.

 

Like – liked

Love – loved

improve – improved

 

  1. Sonu sessiz+-y ile bitenlerde –düşer ve –ied eklenir.

 

Study – studied

Try – tried

 

-y’den önce sesli harf varsa yazım farklılığı olmaz.

 

Play – played