Popüler Müzik Türleri


Popüler müziğin doğuşunda en önemli unsur Afrika ve Avrupa müzik geleneklerinin Amerika’da bir araya gelerek karışmasıdır.

Adından da anlaşılabileceği üzere sevilen ve dinlenen müzikleri popüler müzik türlerine dâhil edebiliriz.
Popüler müzik türlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Blues MusicBluz, hüzünlü aşk şarkıları

Country MusicAmerikan halk müziği

Dance MusicDans Müziği

Hip Hop MusicHip Hop Müziği

Jazz Music Caz Müzik

Rhythm and Blues MusicRitim ve Bluz Müziği

Rock and Roll MusicRakın rol Müziği

Rock MusicRock Müzik

Soul Music Afrikalı Amerikalıların dini müziği ve Ritim ve Bluz’u karıştırmaları ile ortaya çıkan müzik, Soul Müzik

ÖNCEKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.