Prefer ile ilgili örnek cümleler


Prefer ile ilgili Örnek Cümleler 

I prefer tea to coffee.

He prefers apple to orange.

I prefer reading a book to (reading) a magazine.

She prefers playing basketball to watching a movie.

They prefer quiz show to news.

We prefer listening to music to listening to radio.

Do you prefer dark blue or light blue ?

Do they prefer soap opera or documentaries ?

Do we prefer drinking tea to coffee ?

I don’t prefer apartment to house.

We do not prefer motorcycle to bicycle.

She does not prefer riding a horse to a donkey.

Yukarıda ”prefer” ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Prefer’e yakın olan tercih edilir. I prefer tea to coffee. Çay kelimesi prefer’e yakın olduğu için onu tercih ederiz.

Prefer Konu Anlatımı için tıklayınız.