Present Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları


SHORT AND LONG ANSWER FOR THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS

(Present perfect Continuous  Kısa ve Uzun Cevapları)

Present perfect Continuous  yes/no sorularına Yes, I have. /No, I haven’t, Yes, he has. / No, he hasn’t. vb. şeklinde cevap verilebilir.

 

Have you been waiting for a long time?

Yes, I have. / Yes, I have been waiting for a long time.

No, I haven’t. / No, I haven’t been waiting for a long time.

 

Has Jill been doing her homework?

Yes, she has. /Yes, she has been doing her homework.

No, she hasn’t. /No, she hasn’t been doing her homework.

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.