Present Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri


Have you been feeling all right?

İyi hissediyor muydun?

Have you been reading this book?

Bu kitabı mı okuyordun?

Have you been smoking for five years?

Beş yıldır sigara mı içiyorsun?

Has he been exercising lately?

Son zamanlarda egzersiz yapıyor musun?

Has he been watching the news recently?

Şu sıralar haberleri takip ediyor musun?

Has she been working on her computer?

Bilgisayarında mı çalışıyordu?

Has she been planning to go to Istanbul?

İstanbul’a gitmeyi mi planlıyordu?

Has it just been lying there for 3 hours now?

3 saatten beri orada öylece yatıyor mu?

Has it been raining since yesterday?

Dünden beri yağıyor mu?

Have they been asking questions about her?

Onun hakkında sorular mı soruyorlardı?

Have they been swimming for two hours?

İki saattir yüzüyorlar mı?

Present Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri yukarıda verilmiştir. Diğer zamanlar için lütfen sitemizde arama yapınız.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.