Present Perfect Continuous Tense Yapısı


FORM OF THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS

(Present Perfect Continuous Tense Yapısı)

Present Perfect Continuous tense have/has yardımcı fiili + been + V-ing ile yapılır. Fiil her zaman –ing takısı alır. He, she, it ile has yardımcı fiili kullanılır.

 

 

  • I/You/We/They

 

They have been playing football all morning.

They haven’t been playing football all morning.present perfect tense

Have they been playing football all morning?

 

  • He/She/It

 

He has been playing football all morning.

He hasn’t been playing football all morning.

Has he been playing football all morning?

 

Conractions (kısaltmalar)

 

He has been running = He’s been running

I have been working = I’ve been working

I have not been waiting = I haven’t been waiting

He has not been running = He hasn’t been running

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.