Present Perfect Tense Fiillerini Heceleme


ADDING –ED TO THE VERBS IN THE PRESENT PERFECT

(Present perfect fiillere –ed ekleme)

Present perfect tense’de fiiller olumlu olumsuz soru ifadelerde –ed takısı alır. Fakat bu kurala uymayan bir çok fiil vardır. Bu fiillere düzensiz fiil (irregular verbs) denir. Bu fiillerin past participle şekilleri düzensiz fiiller tablosundan öğrenilebilir. Tabloda past participle şekilleri 3. sütunda gösterilir. Bu yüzden genelleme yapılarak fiillerin past participle şekillerine V3 veya üçüncü hali de denir.

 

Düzenli fiillere –ed eklerken bazı yazım farklılıkları aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. sessiz sesli sessiz harfle biten fiillerde son harf ikilenir.

 

Plan – planned

Stop – stopped

 

Son hecesi vurgulanmayan fiillerde yazımda değişiklik olmaz.

 

Open – opened

Visit – visited

 

Sonu –l ile biten fiillerde İngiltere İngilizce’sinde vurgulanmasa bile l harfi ikilenir.

 

Cancel – cancelled

Travel – travelled

 

  1. Sonu –e ile biten fiillerde sadece- d gelir.

 

Love – loved

Increase – increased

 

  1. Sonu sessiz+-y ile bitenlerde –düşer ve –ied eklenir.

 

Study – studied

Try – tried

 

-y’den önce sesli harf varsa yazım farklılığı olmaz.

 

Play – played