Present Perfect Tense Şeması


Present Perfect – Diagram

Şimdiki zamana bir etkisi ya da bir bağlantısı olan geçmişteki eylemleri ifade ederken Present Perfect kullanırız. Bu fiillerin gerçekleştiği zaman önemli değildir.

present_perfect1e

 

 

 

 

Henüz tamamlanmış eylemler için bu zaman kullanımı yaygındır.

present_perfect2e

 

 

 

 

Geçmişte başlayıp halen devam eden eylemler için de bu zaman kullanılır.

present_perfect3e

 

 

 

 

Örnekler;

I have cleaned the house. (Ev şu anda temiz.)
Have you ever been to London? (Sen oraya gittin mi gitmedin mi?)

She has just played volleyball. (Oynama işi henüz sona erdi.)

My father has lived in Scotland since 1986. (Hala orada yaşıyor.)

I have been to Paris recently. (zaman tam belli değil)
My boss has not written the e-mail yet. (Henüz yazmadı.)