Sevgililer Günüyle ilgili İngilizce Türkçe Özlü Sözler


Sevgililer Günüyle ilgili İngilizce Türkçe Özlü Sözler

1. A heart is not judged by how much you love, but by how much you are loved by others.

Bir kalp ne kadar sevdiğine göre değil, başkaları tarafından ne kadar sevildiğine göre yargılanır.
Frank Morgan

2. How did it happen that their lips came together? How does it happen that birds sing, that snow melts, that the rose unfolds, that the dawn whitens behind the stark shapes of trees on the quivering summit of the hill? A kiss, and all was said.

Nasıl oldu da dudakları bir araya geldi? Nasıl kuşlar şakıdı, kar eridi, gül açtı, tepenin zirvesinde titreşen ağaçların sade şekillerinin ardından gün ağardı? Bir öpücük, ve her şey söylenmişti.
Victor Hugo

3. I know of only one duty, and that is to love.
Sadece bir görev bilirim, ve o da sevmek.
Albert Camus

4. You are always new, the last of your kisses was ever the sweetest.
Sen her zaman yenisin, öpücüklerinin sonuncusu hep en tatlısıydı.
John Keats

5. Each time you love, love as deeply as if it were forever.
Her sevdiğinde, sonsuza dek sürecekmiş gibi derinden sev.
Audre Lorde

6. Soul meets soul on lovers’ lips.
Ruh, ruhla sevgilinin dudaklarında buluşur.
Percy Bysshe Shelley

7. I do not want horses or diamonds – I am happy in possessing you.
Atlar veya elmaslar istemiyorum – Sana sahip olmakla mutluyum.
Clara Schumann

8. A kiss makes the heart young again and wipes out the years.
Bir öpücük kalbi yeniden gençleştirir ve yılları siler.
Rupert Brooke

9. The best smell in the world is that man that you love.
Dünyadaki en güzel koku sevdiğin o adamdır.
Jennifer Aniston

10. Love is when the desire to be desired takes you so badly that you feel you could die of it.
Aşk, arzulanma arzusunun, bu yüzden ölebilirmişsin gibi hissedeceğin kadar kötü şekilde ele geçirmesidir.
Henri de Toulouse-Lautrec