Sıfatların Dizilimi Quiz

İngilizce Sıfatların Zıt Anlamını Bulma Alıştırması


İngilizce Basit Sıfatlar ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Sıfatların Cümle içinde Kullanıma Alıştırması