Simple Past & Present Perfect Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

Pete _________volleyballyesterday.They_________the bike. It looks new again.Last year we_________to Germany.John and Mel _________Now they can watch the film.I_________my friend ten days ago.We_________Mexico before.She_________a new car in 2010.I'm sorry, but I _________my books._________the game of checkers?The girls _________their meals yet.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.