Simple Past & Present Perfect Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

Pete _________volleyballyesterday.



They_________the bike. It looks new again.



Last year we_________to Germany.



John and Mel _________Now they can watch the film.



I_________my friend ten days ago.



We_________Mexico before.



She_________a new car in 2010.



I'm sorry, but I _________my books.



_________the game of checkers?



The girls _________their meals yet.





Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.