Simple Past Tense Geçmiş Zaman Olumsuz Cümle Örnekleri


İNGİLİZCE GEÇMİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE ÖRNEKLERİ

I was not sad at all before her death.                    Ölümünden önce pek de üzgün değildi

I wasn’t a hardworking student at school.           Okuldayken çalışkan bir öğrenci değildim.

I did not talk to him for a while.                               Onunla bir süre konuşmadım.

I didn’t expect this to happen.                                 Bunun olmasını beklemiyordum.

You were not on the list.                                            Listede değildiniz.

You weren’t ready to drive on your own yet.     Kendi başına sürmeye henüz hazır değildin.

You didn’t step out into the street yesterday.        Dün sokağa çıkmadın.

You didn’t recognise your best friend’s mother.   En iyi arkadaşının annesini tanımadın.

He was not a reckless driver.                                    Dikkatsiz bir şöför değildi.

He wasn’t a lazy man.                                                  Tembel birisi değildi.

He didn’t drive past the post office.                      Postanenin önünden geçmedi.

He did not eat his lunch in a hurry.                         Öğle yemeğini aceleyle yemedi.

She was not very famous at that time.                 O zamanlar çok meşhur değildi.

She wasn’t a kind person.                                          Kibar biri değildi.

She didn’t think of her past in her chair again.   Sandalyesinde geçmişini tekrar anımsamadı.

She didn’t wear that same coat again.                  Aynı çekedi bir daha giymedi.

It was not easy to accept it.                                       Kabul etmesi kolay olmadı.

It wasn’t necessary.                                                      Gereksizdi.

It didn’t fit here.                                                             Bu buraya uymadı.

It didn’t snow last winter.                                          Geçen kış kar yağmadı.|

We were not in the mood for a trip.                      Gezmeyi canımız istemedi.

We weren’t suitable for the role.                           Rol için uygun değildik.

We did not think so.                                                     Öyle düşünmedik.

We didn’t expect you to see here.                     Seni burada görmeyi ummuyorduk.

They were not popular at all.                                    Pek de ünlü değildiler.

They weren’t very optimistic about it anyway. Bu konuda zaten pek iyimser değildiler.

They didn’t spend the night at the hotel.            Geceyi otelde geçirmediler.

They didn’t win the lottery.                                       Çekilişi kazanmadılar.