Simple Past Tense Kısa ve Uzun Cevapları


SHORT AND LONG ANSWERS FOR THE SIMPLE PAST TENSE

(Simple Past Tense Kısa ve Uzun Cevapları)

Simple present yes/no sorularına kısa veya uzun cevap verebiliriz. Kısa cevaplar Yes, I did, No, I didn’t, Yes, he did, No, he didn’t. gibi verilir.

 

Did you work hard?

Yes, I did. / Yes, I worked hard.

No, I didn’t. / No, I didn’t work hard.

 

Did the children come home after school?

Yes, they did. /Yes, they came home after school.

No, they didn’t. /No, they didn’t come after school.