Sözcüklerin Hangi Tensede Olduğunu Bulma Testi


Aşağıdaki sözcüklerle kullanıldıkları tenseleri eşleştiriniz.

yesterday
often
sometimes
now
Look!
last week
already
every day
yet
just
in 1995
two weeks ago
ever