“Strong” kelimesinin 5 farklı kullanımı


1-Strong Evidence

*Güçlü delil anlamına gelir. Bilimsel deneyleri, davaları nitelemek için kullanılabilir.

-There is strong evidence that stress is the cause of migraine. (Stresin migrenin sebebi olduğuna dair güçlü deliller var.)

 

2-Strongly Agree

*Kesinlikle katılmak anlamına gelir.

-I strongly agree with this idea. (Bu fikre kesinlikle katılıyorum.)

 

3-Strong Commitment

*Bir kişinin bir şeyi yapmaya kendini adaması,özveri göstermesi anlamına gelir.

-I show a strong commitment to my work. (İşime büyük bir özveri gösteririm.)

 

4-Strong-willed

*Güçlü iradesi olan, kararlı anlamına gelir.

-She is on a strict diet to lose weight and she is very strong-willed. (O kilo vermek için diyette ve çok kararlı.)

 

5-Strong Reaction

*Sert tepki anlamına gelir.

-There has been strong reaction to the announcement. (Bildiriye büyük tepki geldi.)