Subject Pronouns (İngilizce Özne zamirleri)


SUBJECT PRONOUNS

(İngilizce Özne Zamirleri)

  • Subject pronouns (özne zamirleri), cümlede özne durumunda kullanılan zamirlerdir.

 

I                                  Ben

You                             Sen

He                               O (bir erkek için)

She                             O (bir kadın için)

It                                 O (cansız bir varlık ve bir hayvan için)

We                              Biz

You                             Siz

They                           Onlar

 

 

  • I (ben) cümlede her zaman büyük harfle yazılır.

 

I am an engineer.

(Ben bir mühendisim)

What can I do for you?

(Sizin için ne yapabilirim?)

 

  • You, (sen/siz) hem tekil, hem çoğul varlıklar için kullanılabilir.

 

Welcome, John. You are late.

(Hoşgeldin John. Geç kaldın)

Welcome, John and Jill. You are late.

(Hoşgeldin John ve Jill. Geç kaldınız)

 

 

  • He (o) bir erkek, she (o) bir bayan için, it (o) ise cansız bir nesne ve bir hayvan için kullanılır. Cinsiyetini bildiğimiz ev hayvanları için he ve she kullanılabilir.

 

It, zaman ve hava ve sıcaklık bildiren ifadelerde de kullanılabilir.

It is rainy.

(Hava yağmurlu)

It’s cold.

(Soğuk)

It is late.

(Vakit geç)

It’s 3 o’clock.

(Saat 3)

It’s Sunday.

(Bugün Pazar)

 

  • Aşağıdaki örneklerde şahıs zamirlerinin kullanımlarını inceleyiniz.

John is a good student. He is my school friend. (John = He)

(John iyi bir öğrencidir. O benim okul arkadaşım)

My sister likes milk a lot. She is just 5 years old. (My sister = She)

(Kız kardeşim sütü çok sever. O sadece 5 yaşında)

John and my sister are students. They are good friends. (John and my sister= they)

(John ve kız kardeşim öğrencidir. Onlar iyi arkadaştırlar)

An elephant is a heavy animal. It lives in Africa. (An elephant = it)

(Bir fil ağır bir hayvandır. O Afrika’da yaşar)

Penguins live in Antarctica. They are funny animals. (Penguins = they)

(Penguenler Antartikada yaşar. Onlar komik hayvanlardır)

You and Jill are a good couple. You like each other a lot. (You and Jane= You)

(Sen ve Jill iyi bir çiftsiniz. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Bu örnekte you ve yanındaki için , you kullanıldı)

My friends and I study hard. We are hardworking. (My friends and I = we)

(Arkadaşlarım ve ben çok çalışırız. Biz çalışkanız. Bu örnekte I ve yanındaki için we kullanıldı.)

 

  • I zamirini başka bir isimle kullanırken, çoğunlukla önce o isim sonra I söylenir.

 

My friends and I study hard. (I and my friends study hard. değil)