Superstitions – İngilizce Batıl İnançlar Örnek Cümleleri


– If you find a four leaf clover, you will be lucky.
(Dört yapraklı yonca bulursan, şanslı olursun.)

– If you walk under a ladder, you will have bad luck.
(Merdiven altından geçersen, kötü şanslı olursun.)

– Seeing a black cat brings bad luck.
(Siyah kedi görmek kötü şans getirir.)

– Friday the 13th is an unlucky day. 
(On üçüncü Cuma uğursuz bir gün.)

– If you want to protect your home from evil eye, you can hang a blue bead.
(Eğer evini kem gözden korumak istiyorsan, mavi boncuk asabilirsin.)

– Hanging a horseshoe on a wall brings good luck.
(Duvara at nalı asmak iyi şans getirir.)

– Superstitions are unscientific beliefs.
(Batıl inançlar bilimsel olmayan inançlardır.)

– He reads his horoscope everyday. He is a superstitious person.
(O burç falını her gün okur. Batıl inançlı biridir.)

– My lucky number is 7.
(Şanslı sayım 7.)

– A lucky object is a thing believed to bring good luck.
(Şanslı nesne iyi şans getirdiğine inanılan şeydir.)

– Knocking on the wood is a common superstition.
(Tahtaya vurmak yaygın bir batıl inançtır.)

– She goes to a fortune teller every weekend.
(Her haftasonu falcıya gider.)

– Breaking a mirror brings bad luck.
(Ayna kırmak kötü şans getirir.)

– In Japan, 4 is an unlucky number, because it in shi in Japanese. Shi also means “death.”
(Japonya’da 4 uğursuz bir sayıdır. Çünkü Japoncası shi dir, Shi aynı zamanda “ölüm” anlamına gelir.)

– In Turkey, meeting a black cat is considered unlucky, but in England, it is believed to bring good luck.
(Türkiye’de siyah kediye rastlamak şanssız olarak görülür, ama İngiltere’de iyi şans getirdiğine inanılır.)

– In many countries 13 is an unlucky number, but it’s a lucky number in Italy.
(Birçok ülkede 13 uğursuz bir sayıdır, ama İtalya’da şanslı sayıdır.)

– Putting a hat on a bed brings bad luck in Italy.
(İtalya’da yatağın üstüne şapka koymak kötü şans getirir.)

– In Greece, people take a pomegranate with them when they visit someone on New Year’s Eve and they throw it to the threshold and smash . Because they think this will bring wealth to the home in the new year.
(Yunanistan’da insanlar yeni yıl arifesinde birini ziyarete giderken yanlarında nar götürür ve narı kapı eşiğine fırlatıp parçalarlar. Çünkü bunun yeni yılda eve bolluk getireceğine inanırlar.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.