The Lighthouse (Deniz Feneri) İngilizce Çocuk Hikayesi


The lighthouse outside

(Dışarıdaki deniz feneri)

Shines beautifully bright

(Parıl parıl parlıyor)

The lighthouse outside

(Dışarıdaki deniz feneri)

Guides the ships home

(Gemileri eve yönlendiriyor)

Through the ocean’s tides

(Okyanusun gelgiti boyunca)

 

The lighthouse outside

(Dışarıdaki deniz feneri)

Sits on top of a hillside

(Yamaç üstüne oturuyor)

The lighthouse outside

(Dışarıdaki deniz feneri)

Will forever belong

(Sonsuza kadar ait olacak mı)

To the ocean’s bedside

(Okyanusun yatağına)