The Word Ghost (Kelime Hayaleti) İngilizce Kısa Hikaye


Justin was a young boy who could spell every word. He won contests and he won prizes.

(Justin, her kelimeyi heceleyebilen küçük bir çocuktu. Yarışmalar ve ödüller kazandı.)     

One day, Justin was crossing a bridge to get to school when he heard noises coming from under the bridge.

(Bir gün, Justin köprünün altından gürültü duyduğunda okula gitmek için köprüden geçiyordu.)

Suddenly, a small ghost appeared out of nowhere.

(Birdenbire, hiçbir yerde küçük bir hayalet ortaya çıktı.)

He stopped the boy. “Spell three words and I will let you pass,” said the ghost.

(Çocuğu durdurdu. Üç kelime hecelersen, sana izin vereceğim, dedi hayalet.)

 

The boy agreed. The first word was simple. And Justin spelled it right.

(Çocuk kabul etti. İlk kelime basitti. Ve Justin doğru heceledi.)

The second word was somewhat hard. But Justin spelled it right.

(İkinci kelime biraz zordu. Ama Justin doğru heceledi.)

The third word was very difficult. Justin did not know what to do.

(Üçüncü kelime çok zordu. Justin ne yapacağını bilmiyordu.)

So he broke the letters down one by one.

(Böylece kelimeleri tek tek söyledi.)

 

He repeated them in his head. Then he spelled it out to the ghost.

(Onları kafasında tekrarladı. Sonra hayalet onu dile getirdi.)

The ghost’s face turned mad for Justin spelled it right.

(Justin’in doğru hecelediği için hayaletin sinirlendi.)

The ghost let him cross the bridge. And he went on his way,for he had beaten the Word Ghost.

(Hayalet köprüden geçmesine izin verdi. Ve o gitti, çünkü Kelime Hayaletini yendi.)