İngilizcede toplantıya başlarken


Starting a Meeting
Toplantıya başlarken

meetingİş İngilizcesi’nde toplantı başlangıçları için kullanılabilecek kalıpları ve örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.


Let’s get started.

Haydi başlayalım.
Let’s get the meetings started. Jen, would you like to begin?
Haydı toplantıya başlayalım artık. Jen sen başlamak ister misin?

We need to discuss …
…’yı tartışmalı / görüşmeliyiz.
We need to discuss whether this company needs new employees.
Bu şirketin yeni çalışanlara ihtiyacı olup olmadığını tartışmalıyız.

We will to talk about …
… hakkında konuşacağız.
We will talk about the challenges involved in the construction of our new energy power plant.
Yeni elektrik santralimizin inşasındaki zorluklar hakkında konuşacağız.

What brings us here?
Burada neden toplandık?
What brings us here today is our hope of finding new ways to survive in this rapidly changing market.
Bugün burada toplanmamızın nedeni bu hızla değişen pazarda hayatta kalmak için yeni yollar bulma umudumuzdur.

We will study…
…’yı inceleyeceğiz
We will carefully study all the aspects of the case and then go ahead with the project.
Meseleyi bütün yönleriyle ele aldıktan sonra proje ile devam edeceğiz.