Verb to be Quiz

İngilizce To Be Fiili ile Boşluk Doldurma Alıştırması


To Be ve Özne Zamirleri ile Soru ve Cevap Alıştırması


To Be ve Şahıs Zamirleri ile Soru Oluşturup Cevaplama Alıştırması


To Be ve Şahıs Zamirleri ile Cevap Verme Alıştırması


To Be ve Özne Zamirleri ile Cümle Yazma Alıştırması


İngilizce Am Is Are Çoktan Seçmeli Alıştırma


İngilizce Doğrusunu Yazma Alıştırması Am Is Are


To Be ve Özne Zamirleri ile Kelime Sıralama Alıştırması


İngilizce Am Is Are Alıştırması


To Be Olumlu ve Olumsuz Alıştırması