Verbs With Two Objects (İngilizce İki nesneli fiiller)


VERBS WITH TWO OBJECTS

(İngilizce İki Nesneli Fiiller)

Bazı fiillerden sonra iki nesne (object) kullanırız. Bu kullanımda fiilden direk etkilenen yani alınan verilen şey direct object, kime veya neye alıp verdiğimiz indirect object’tir. Çoğu zaman indirect object (my sister, me, him, George gibi) fiilden hemen sonra, direct object’ten (my pen, a cup of coffee, a book gibi) önce söyleriz.

 

I lent my sister my boots.

(Kızkardeşime botlarımı ödünç verdim)

 

My mother made me a cup of coffee.

(Annem bana bir fincan kahve yaptı)

 

I’ll buy Jill a new dress.

(Jill’e yeni bir elbise alacağım)

 

Bu fiillerin bazılarında indirect object ve direct object’in yerlerini değiştirebiliriz. Eğer alınan verilen şeyleri (direct object) fiilden hemen sonra söylemek istersek, bu durumda kime veya neye alıp verdiğimizi “to” veya “for” ile belirtiriz.

 

I lent my boots to my sister.

(Kızkardeşime botlarımı ödünç verdim)

 

My mother made a cup of coffee for me.

(Annem bana bir fincan kahve yaptı)

 

Eğer direct object (yani alınan verilen şeyler) yerine it, they zamirlerini kullanırsak, önce bunları söylemek gerekir.

 

I lent them to my sister.

(Kızkardeşime onları ödünç verdim)

 

My mother made it for me.

(Annem onu bana yaptı)

 

Aşağıdaki fiillerle indirect object ve direct object’in yerlerini değiştirebiliriz. Bunlarla “to + indirect object” kullanırız:

 

► award give grant hand lend offer owe tell promise pass show teach throw post read sell send

 

John gave me a book.

John gave a book to me.

(John bana bir kitap verdi)

 

Aşağıdaki fiillerle de indirect object ve direct object’in yerlerini değiştirebiliriz. Bunlarla “for + indirect object” kullanırız:

 

► book build buy catch choose cook find get make order peel pour save bring

 

Her father bought Helen a dress.

Her father bought a dress for Helen.

(Babası Helen’e bir elbise aldı)

 

Aşağıdaki fiillerle de indirect object ve direct object’in yerlerini değiştirebiliriz. Bunlarla anlamına göre “for + indirect object” veya “to + indirect object” kullanılabilir.

 

► bring leave pay play post read send sing take write

 

Send the box to me.

(Kutuyu bana gönder)

 

Send the box for me.

(Kutuyu benim için gönder- yani bana iyilik yap)