What + look like? or What + be + like? or How + be? or Who + be + like?ile soru yapma


What + look like or What + be + like or How + be or Who + be +like ile soru yapınız

Aradaki farkları düşünerek soru cümleleri yapınız.

Make questions with What + look like or What + be + like or How + be or Who + be +like for these answers.

0. What does he look like  He’s tall and handsome.
1. …………………………………………………….? He’s got a bad cough.

 

2. …………………… the weather ……………..? It was very cold.

 

3. …………………………………………………….? She was beautiful.

 

4. …………………………………………………….? She was well.

 

5. …………………………………………………….? He’s like his father.

 

6. ………………………………………..the twins? They’ve both got a headache.

 

7. …………….. his wife ………………………..? She’s very attractive.

 

8. …………………………………………………….? She’s very kind and generous.

 

9. ………………………… dinner ……………….? It was delicious.

 

10. …………………. the house ………………….? It is old and grey with a red roof.

 

Yukarıdaki soruların cevaplarını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

 

What + look like  or What + be + like or How + be  or Who + be + like

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.