When ile İlgili Cümle Örnekleri


– When do you go to the cinema? In the evenings.

(Sen sinemaya ne zaman gidersin?Akşamları)

– When is he leaving home? At 8. 

(O evden ne zaman ayrılyor? 8de.)

– When must the students study? Before the exam.

(Öğrenciler ne zaman ders çalışmalı? Sınavdan önce)

– When did Kennet come to his office?In the morning

( Kennet bürosuna ne zaman geldi? Sabah)

-When were you born?In 1963.

( Ne zaman doğdun? 1963’te.)

“When did you go to England? Last summer.

( İngiltere’ye ne zaman gittin? Geçen yaz.)

“When will you go to England? Next summer.

(İngiltere’ye ne zaman gideceksin? Gelecek yaz.)

When were you ill? 2 days ago.

( Ne zaman hastaydın. İki hafta önce.)

When are you at the cinema? At 9.

( Ne zaman sinemadasın? Saat 9da.)

When will you finish work? Tomorrow.

( Ne zaman işi bitireceksin. Yarın.)

When  should she study? Before IELTS.

( Ne zaman ders çalışmalı. IELTS sınavından önce.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.