Who ile İlgili Cümle Örnekleri


– Who do you love? I love Fatih.

(Sen kimi seviyorsun?Ben Fatih’i seviyorum.)

– Who did you see at the party?I saw Ece.

(Partide kimi gördün?Partide Ece’yi gördüm.)

-Who will help me?”I will help you.

– (Bana kim yardım edecek? Ben yardım edeceğim.)

-Who can help me?” – Ali and Ayşe can help you.

(Bana kim yardım edebilir? Ali ve Ayşe sana yardım edebilir.)

-Who is this?” –this is Claudia.

(Bu kimdir? Bu Claudia’dır.)

-Who didn’t do his homework?” – Veli didn’t do his homework.

( Ödevini kim yapmadı? Veli yapmadı.)

 

Şimdi de who soru kelimesinin cümlenin öznesi olarak kullanıldığı örnekleri görelim.

– Who goes to the office every day? Ayşe goes to Office everyday.

(Büroya her gün kim gider?Ayşe gider.)

– Who watched TV  yesterday evening? Elif watched.

(Akşam kim TV seyretti?Elif seyretti.)

– Who will come early tomorrow? Aslı will come early.

(Yarın kim erken gelecek? Aslı erken gelecek)

– Who calls Jane every night? Martin calls.

(Jane’i her gece kim arar?Martin arar.)

-Who came? Aras came.

( Kim geldi? Aras geldi.)