Whose ile İlgili Cümle Örnekleri


– Whose shirt is this?It is my .

(Bu kimin tişörtü?O benim. )

– Whose car are you driving? I am driving Fatih’s car.  

(Kimin arabasını kullanıyorsun? Fatih’in arabasını kullanıyorum.)

Whose is this camera? This camera is Zeynep’s.

( Bu kimin kamerası? Bu kamera Zeynep’in.)

Whose bicycle did you borrow? I borrowed Haluk’s bicycle.

(Kimin bisikletini ödünç aldın? Haluk’un bisikletini ödünç aldım.)

Whose was this camera? It was Ali’s.

( Kimin kamerasıydı bu? Bu Alinin kamerasıydı.)

Whose jacket did you wear ? I wore Ayşe’s jacket.

( Kimin ceketini giydin? Ayşenin ceketini giydim.)

Whose keys are you using?  Tom’s keys

kimin anahtarlarını kullanıyorsun ? (Tom’un anahtarlarını kullanıyorum. )

Whose laptop was stolen in the class?  Elif’s laptop .

( Kimin laptopu sınıfta çalındı? Elif’in laptopu )

Whose telephone were you using when I called you ? I used Ayşe’s.

( Seni aradığımda kimin telefonunu kullanıyordun? Ayşenin.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.