Yes/No Questions (İngilizce Evet Hayır Soruları)


YES/NO QUESTIONS

(İngilizce Evet Hayır Soruları)

Yes/No questions, Yes veya No ile cevap verilebilen sorulardır.

Yes/No questions, yardımcı fiiller (am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, will, should vb.) cümle başında özneden önce kullanılarak yapılır.

Are you hungry?

(Aç mısın?)

Have you got a computer?

(Bir bilgisayarın var mı?)

Can you swim well?

(İyi yüzebilir misin?)

Were you at home yesterday?

(Dün evde miydin?)

Is he a pilot?

(O bir pilot mu?)

Am I right?

(Haklı mıyım?)

 

Yes/no sorularına yes, yep, yup, sure, yeah, uh huh; no, nope, nay, nah, uh uh veya kafayı sallayarak cevap verilebilir. Tam dilbilgisine uygun olumlu ve olumsuz kısa cevap verirken Yes, No + özne zamiri (I, he, she, it, we, you, they) + yardımcı fiil şeklindedir. Olumsuz cevap verirken yardımcı fiile not (n’t) ekleriz.

Are you happy today?

Yes, I am.

No, I’m not.

 

Has your father got a computer?

Yes, he has.

No, he hasn’t.

 

Can Selin cook?

Yes, she can.

No, she can’t.

 

Are your parents at home now?

Yes, we are.

No, we aren’t.

 

Am I late?

Yes, you are.

No, you aren’t.

 

Does George like tennis?

Yes, he does.

No, he doesn’t.

 

Will they come to the wedding?

Yes, they will.

No, they won’t.

 

Kısa olumlu cevaplarda yardımcı fiil kısaltılmaz.

 

Yes, I am. (Yes, I’m. olmaz)

Yes, he is. (Yes, he’s. olmaz)

Yes, they are. (Yes, they’re. olmaz)

 

Alternatif bildiren “or” ile yapılan sorular da yardımcı fiille başlar. Bu tür sorular yes/no sorusu değildir.

Is it Sunday or Saturday today?

(Bugün Pazar mı Cumartesi mi?)

It’s Sunday. (Yes, it is. Değil)

(Pazar)

 

Bazen or ile yapılan bir soru hem yes/no hem or sorusu olarak algılanabilir. Bu cümlenin gelişinden anlaşılır.

 

Do you drink tea or coffee at work?

(İşte çay veya kahve içer misiniz? / İşte çay mı içersiniz kahve mi?)

Yes, we do.

(Evet çay veya kahve içeriz)

We drink tea.

(Çay içeriz.)