Yön ve Hareket Bildiren Edatlar


Yön ve Hareket Bildiren Edatlar

 

Above=Üstünde

 

Beklenenden daha üstte vb.
Across=Karşıya Bir taraftan diğer tarafa
After=Sonra Bir diğerini izlemek
Against=Karşısı Bir Yöne karşılık vb.
Along=Boyunca Uzunluğuna
Among=Arasına İkiden fazla şeyin arasında
Around=Etrafında Dairesel bir şekilde
Behind=Arkada Arkasında
Below=Aşağıda Daha düşükte vb.
Beside=Yanında Yanındaki
Between=Arasında İki şeyin arasında
By=(-inde) Yakınındaki
Close to=Başucunda Yakında
Down=Aşağı doğru Yüksekten düşüğe doğru
From=(-den beri) Başladığı yer
In front of=Önünde Karşı istikametinde olduğu kısım
Inside=İç taraf Dış tarafın karşıtı
Into=İçeriye Girerek vb.
Near=Yakın Yakında
Next to=Bitişik Diğer tarafta
Off=Dışında -dan uzak
Onto=Üzerine Bir yere hareket
Opposite=Karşıt Diğer tarafında
Out of=(-den dolayı) Bir yerden ayrılmak
Outside=Dışarısı İçerisinin karşıtı
Over=Yukarıya Yukarıdaki
Past=(-den sonra) Civarından gidiş
Round=Etrafında Çember içerisinde
Through=Yoluyla Bir noktadan başka bir noktaya gitmek
To=Yönelme Yönünde
Towards=Tarafına doğru İstikametinde
Under=Altında Aşağısında
Up=Tepesinde Yüksekten düşüğe doğru

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.