Zaman ile ilgili Kelimeler


Aşağıda zaman ile ilgili İngilizce kelimelere ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir. Zamanı saniyeler, dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar ve yıllar olarak ölçeriz.

1000 milliseconds – 1000 milisaniye
1 second – 1 saniye

60 seconds – 60 saniye
1 minute – 1 dakika

60 minutes – 60 dakika
1 hour – 1 saat

24 hours – 24 saat
1 day – 1 gün

7 days – 7 gün
1 week – 1 hafta

28, 29, 30 or 31 days – 28, 29, 30 veya 31 gün (aylara göre)
1 month – 1 ay

365 or 366 days – 365 ya da 366 gün
1 year – 1 yıl

12 months – 12 ay
1 year – 1 yıl

10 years – 10 yıl
1 decade – 1 on yıl

100 years – 100 yıl
1 century – 1 asır

1000 years – 1000 yıl
1 millennium – 1 milenyum

Zaman ile ilgili İngilizce Cümleler ve Türkçeleri

I was ten minutes late for my interview.
Görüşmem için 10 dakika geç kalmıştım.

January has 31 days.
Ocak ayında 31 gün vardır.

I saw him about a month ago.
Onu bir ay kadar önce gördüm.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.