Zaman Zarflarıyla İlgili Quiz

İngilizce zaman zarflarıyla ilgili alıştırma


Going to Future Questions (Going to gelecek zaman soruları)

GOING TO FUTURE QUESTIONS (Going to gelecek zaman soruları)


Adverbs Zarflar Belirteçler

Adverbs İngilizce Zarflar  (Belirteçler) Belirteçler bir kişinin bir eylemi ne şekilde gerçekleştirdiğini bildirirler. Belirteçler fiilleri, sıfatları ve diğer belirteçlerin anlamını […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.