Zaman Zarflarıyla İlgili Quiz

İngilizce zaman zarflarıyla ilgili alıştırma


Going to Future Questions (Going to gelecek zaman soruları)

GOING TO FUTURE QUESTIONS

(Going to gelecek zaman soruları)


Adverbs Zarflar Belirteçler

Adverbs İngilizce Zarflar  (Belirteçler)
zarflarBelirteçler bir kişinin bir eylemi ne şekilde gerçekleştirdiğini bildirirler. Belirteçler fiilleri, sıfatları ve diğer belirteçlerin anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklerdir.