10. sınıflar

Kişisel Tercihler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kişisel Görüşler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kişi ve Yerleri Anlatma ile Okuduğunu Anlama Alıştırması


New York ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Karşılaştırma Yapma ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Uzayda yaşam ve True False Alıştırması


İngilizce Konuşma Yazıları (A1 – A2)

Aşağıda konularına göre ayrılmış konuşma yazıları, paragraflar yer almaktadır.

Yurtdışında Eğitim Görme – Studying Abroad 

Kendini ve Aileni Tanıtma & Tanışma – Introducing Yourself and Your Family & Meeting New People
Geniş zamanda kendini tanıtma
Farklı Dil ve Ülke İsimleri – Different Countries and Languages
Dil ve ülke isimlerinin kullanımları

Vahşi Hayat – Wild Life

Günlük işler – Describing daily routines
Günlük işlerin anlatılması  Günlük işlerin anlatılması (farklı alıştırma)

 


Heyecan için Tavsiyeler ve True False Alıştırması


Tavsiyede Bulunma ve True False Alıştırması


Fikir alışverişi ve True False Alıştırması