10. sınıflar

Kişisel Tercihler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kişisel Görüşler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kişi ve Yerleri Anlatma ile Okuduğunu Anlama Alıştırması


New York ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Karşılaştırma Yapma ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Uzayda yaşam ve True False Alıştırması


İngilizce Konuşma Yazıları (A1 – A2)

Aşağıda konularına göre ayrılmış konuşma yazıları, paragraflar yer almaktadır. Yurtdışında Eğitim Görme – Studying Abroad  Kendini ve Aileni Tanıtma & […]


Heyecan için Tavsiyeler ve True False Alıştırması


Tavsiyede Bulunma ve True False Alıştırması


Fikir alışverişi ve True False AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.