10. sınıflar

Yer Ayırtma ve True False Alıştırması


Geçmiş Olay ve Tecrübeler ve True False Alıştırması


Peru Diyaloğu ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


İnka İmparatorluğu ve True False Alıştırması


Eski Mısır Uygarlığı ve True False Alıştırması


Geçmiş Alışkanlıklar ve True False Alıştırması


Paris Diyaloğu ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kişi ve Mekân Tarifi ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Sıralı Eylemler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Geçmişi Anlatma ve Okuduğunu Anlama AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.