6. sınıflar Üçüncü Ünite A DAY IN MY CITY Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 3. (üçüncü) ünite A DAY IN MY CITY kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

A DAY IN MY CITY

ŞEHRİMDE BİR GÜN

24. Sayfadaki Kelimeler
talk about the followings aşağıdakiler hakkında konuşunuz
live yaşamak
city şehir
country kırsal
environment çevre
somewhere different farklı bir yer
where neresi, nerede, nereye
25. Sayfadaki Kelimeler
quiet and lovely place sessiz ve şirin bir yer
house with a garden. bahçeli bir ev
today is a big day for us bugün bizim için büyük gün
apartment apartman
everybody is busy now şimdi herkes meşgul
my elder brother abim
feed beslemek
dog köpek
good boy aferin oğluma
oh, dear aman tanrım
cry ağlamak
can’t (can find) amamak, ememek (bulamamak)
doll oyuncak bebek
there it is işte orada, hah işte burada
suitcases valizler, bagajlar
gosh aman, aman tanrım
still hâlâ
hurry acele etmek
short trip kısa gezi
three üç
at the moment şu anda
get dressed giyinmek
prepare breakfast kahvaltıyı hazırlamak
26. Sayfadaki Kelimeler
theatre tiyatro
Chinese restaurant Çin lokantası, restoranı
28. Sayfadaki Kelimeler
buy satın almak
new yeni
clothes kıyafetler
for her/his/itself, myself kendine, kendime
street cats sokak kedileri
wait in a line sırada beklemek
cinema tickets sinema biletleri
car araba
crowded, noisy kalabalık, gürültülü
complete tamamlamak
correct form of the verbs fiillerin doğru hâlleri
box kutu
cross karşıya geçmek, karşıdan karşıya geçmek
have sahip olmak
eat yemek
wait beklemek
direct yönlendirmek
downtown şehir merkezi
busier daha yoğun
around etrafta, etrafı, etrafa
things şeyler
girl kız
street cadde
traffic lights trafik ışıkları
police officer polis memuru
bus stop otobüs durağı
next bus bir sonraki otobüs
have fun eğlenmek
miming game sessiz sinema
mime mimik ve hareketlerle anlatmak
try denemek
cleaning temizleme
hand el
birds kuşlar
28. Sayfadaki Kelimeler
exciting heyecan verici
boring sıkıcı
city life şehir hayatı, yaşamı
funnier daha eğlenceli
easier daha kolay
more crowded daha kalabalık
relaxing rahatlatıcı
quieter daha sessiz
noisier daha gürültülü
dirtier daha kirli
cleaner daha temiz
29. Sayfadaki Kelimeler
as in the example örnekte olduğu gibi
key words anahtar sözcükler
tall uzun, yüksek
skyscrapers gökdelenler
fast hızlı
plane uçak
train tren
adventure movie macera filmi
soap opera pembe dizi
30. Sayfadaki Kelimeler
larger daha büyük
take a photo fotoğraf çekmek
neighbourhood mahalle
describe tarif etmek, anlatmak
professions meslekler
as well …de, …da
go out dışarı çık
balcony balkon
observe gözlemlemek
carefully dikkatlice
cut out kesmek
speech bubbles konuşma balonları
stick yapıştırmak