6. sınıflar Dördüncü Ünite WEATHER AND EMOTIONS Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 4. (dördüncü) ünite WEATHER AND EMOTIONS kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

WEATHER AND EMOTIONS

HAVA DURUMU VE DUYGULAR

32. Sayfadaki Kelimeler
hot sıcak
snowy karlı
sunny güneşli
rainy yağmurlu
cloudy bulutlu
windy rüzgârlı
stormy fırtınalı
freezing dondurucu, çok soğuk
today bugün
weather forecast hava durumu (raporu)
33. Sayfadaki Kelimeler
chart tablo, çizelge
foggy sisli
night gece
what is the weather like in the morning sabahtan hava nasıl
temperature sıcaklık, ısı
degree derece
34. Sayfadaki Kelimeler
song şarkı
outside dışarı, dışarıya, dışarda
window pencere
better x x iyi olur
raincoat yağmurluk
sunshine gün ışığı
coat palto
mitten tek parmak eldiven
glove eldiven
sweater süveter
fly kite uçurtma uçurmak
sing along şarkıya eşlik etmek
35. Sayfadaki Kelimeler
repeat tekrar etmek
sure tabi, elbette
telephone conversation telefon konuşması
act sth out bir şeyi oynamak, rol yapmak
36. Sayfadaki Kelimeler
condition durum
moody huysuz, keyifsiz, aksi
happy mutlu
sleepy uykulu
upset üzgün
anxious endişeli
scared korkmuş
feel hissetmek
because çünkü
first ilk
me too ben de
warm sıcak
37. Sayfadaki Kelimeler
affect etkilemek
children çocuklar
kids çocuklar
close your eyes gözlerini(zi) kapat(ın)
dark karanlık
it’s raining heavily çok yağmur, şiddetli, kuvvetli yağmur yağıyor
the wind’s blowing rüzgâr esiyor
lightning şimşek
go to sleep uyumak, uykuya dalmak
parents ebeveynler
bedroom yatak odası
to be alone yalnız olmak
alright pekâlâ
open açmak
relax rahatlamak
for a short time kısa süreliğine
the sun is shining and the birds are singing güneş parıldıyor ve kuşlar cıvıldıyor
well done aferin
thank you teşekkür ederim
38. Sayfadaki Kelimeler
result sonuç
comfortable rahat
chair sandalye
description tanım, tarif
map harita
home country memleket