6. sınıflar Beşinci Ünite AT THE FAIR Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 5. (beşinci) ünite AT THE FAIR kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

AT THE FAIR

FUARDA

40. Sayfadaki Kelimeler
see görmek
roller coaster eğlence treni
wave swinger dönme salıncak
ghost train korku treni
big wheel dönme dolap
bumper cars çarpışan arabalar
carrousel atlıkarınca
bang çarpmak
take those turns at high speed yüksek hızlarda dönemeçleri almak
up, down and upside down bir aşağı bir yukarı ve baş aşağı
hold your breath nefesini tut
tap dokunmak
shoulder omuz
up in the air havada, yüksekte
turn around and around dönüp durmak
who needs x x’i kim ne yapsın, x’e kimin ihtiyacı var
London Eye Londra’daki dünyanın en yüksek dönme dolabı
get on a horse ata binmek
gallop atların koşarken çıkardığı sesi ifade eden İngilizce sözcük
41. Sayfadaki Kelimeler
fun fair lunapark
how much is x x ne kadar, kaç para
looking for something exciting heyecanlı, maceralı bir şeyler arama
city park şehir parkı
is the right place for you sizin için doğru yer
June Haziran
token jeton
42. Sayfadaki Kelimeler
questionnaire anket
to be fearful / fearless korkak, korkusuz olmak
strange noise garip ses
hide saklanmak
under the bed yatağın altına
horrible berbat
nervous endişeli, kaygılı
amazing muhteşem
terrifying korkunç
crazy çılgın
scout camp izci kampı
in the woods ormanda
fantastic harika, şahane
frightening korkutucu, ürkünç
red kırmızı
pencil kalem
43. Sayfadaki Kelimeler
interesting ilginç
very much oldukça çok
think düşünmek
thrilled zevk almış, heyecan duymuş
44. Sayfadaki Kelimeler
discuss tartışmak
strange creatures acayip yaratıklar
dark tunnel karanlık tünel
I’m am sorry, I don’t understand üzgünüm, anlamadım
skeletons iskeletler
monsters canavarlar
vampires vampirler
real gerçek
brief kısa, çabuk
dislike hoşlanmamak, sevmemek
45. Sayfadaki Kelimeler
signs tabelalar, işaretler
fasten your seat belts emniyet kemerlerinizi bağlayın
don’t eat or drink yiyecek ve içecek maddesi tüketmeyin
pay here buradan ödenir, kasa, ödeme noktası
insert your token here jeton girişi, jetonu buradan atın
pets not allowed evcil hayvan giremez
danger tehlike
young man genç adam
right değil mi
look at that sign over there şuradaki tabelaya baksana
it says, don’t eat or drink anything hiçbir şey yeyip, içmeyiniz diyor
dangerous tehlikeli
warning uyarı
46. Sayfadaki Kelimeler
everyday life günlük, gündelik hayat
point işaret etmek
pay attention dikkat etmek
facial expressions yüz ifadeleri