6. sınıflar Yedinci Ünite OCCUPATIONS Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 7. (yedinci) ünite OCCUPATIONS kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

OCCUPATIONS

MESLEKLER

56. Sayfadaki Kelimeler
jobs işler, meslekler
dictionary sözlük
57. Sayfadaki Kelimeler
sew dikmek
fabric kumaş
dresses elbiseler
trousers pantolonlar
skirts etekler
hospital hastane
prescription reçete
operate ameliyat etmek
ill hasta
design tasarlamak
building bina, yapı
build inşa etmek
dye boyamak (saç)
imaginary hayali
spaceship uzay mekiği
58. Sayfadaki Kelimeler
to beinterested in ilgili olmak, ilgilenmek
subject ders, konu
free time boş zaman
your dream job hayalindeki meslek
interview görüşme, mülakat
guess tahmin etmek, de bulunmak
profession meslek, zanaat
59. Sayfadaki Kelimeler
become (computer programmer) olmak (bilgisayar programcısı)
start başlamak
doctorate doktora
60. Sayfadaki Kelimeler
staff personel, kadro
cleaner hademe, temizlikçi
driver şoför
location yer, mevki, konum
description tanım
working days / hours çalışma günleri / saatleri
school magazine okul dergisi
technician teknisyen, tekniker
mend tamir etmek, onarmak
electrical devices elektrikli cihazlar
repair tamir etmek
lamps lamba, ampul
projectors projektör
etc. vs.
61. Sayfadaki Kelimeler
best en iyi
arts sanat (edebiyat)
social studies sosyal bilimler
maths matematik
something special özel bir şey
examine incelemek
enjoy tadını, keyfini çıkarmak
sea deniz
catching fish balık yakalama
dreams rüyalar
art gallery sanat galerisi
charity yardım, hayır
lab laboratuvar
reader’s corner okuyucu köşesi
sports spor sayfaları
economics and trade ekonomi ve ticaret
sensitive hassas
sociable arkadaş canlısı, sokulgan, sosyal
logical mantıklı
numbers and figures sayı ve şekiller
doing experiments deneyler yapma
arts and craft sanat ve zanaat
career iş hayatı
journalist, gazeteci
writer yazar
poet şair
artist sanatçı
fashion designer moda tasarımcısı
psychologist psikolog, ruh bilimci
lawyer avukat
translator çevirmen
actor, actress oyuncu (kadın oyuncu)
stewardess kadın kabin görevlisi, hostes
sales person pazarlamacı
scientist bilim insanı
accountant muhasebeci
engineer mühendis
manager müdür
economist iktisatçı
62. Sayfadaki Kelimeler
the place of work çalışma yeri
duties at work işteki sorumlulukları
opinion düşünce, fikir
cargo yük
typical day sıradan gün
flight time uçuş zamanı
frequently sık sık
put on giymek
uniform üniforma, iş elbisesi
airport hava limanı
cockpit pilot kabini, pilot köşkü
organise ayarlamak, planlamak
crew mürettebat
through içinden, boyunca
blue sky mavi gökyüzü
dates tarihler