8. sınıflar Sekizinci Ünite CHORES Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 8. (sekizinci) ünite CHORES kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. UPTURN in English kitabı kelimeleridir.

Lesson 1

68. Sayfadaki Kelimeler
chores ev işleri
household ev ya da aileye ait
extra fazladan
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
make the bed yatakları toplamak
do the laundry çamaşırları yıkamak
do the grocery shopping bakkal alışverişini yapmak
load/empty the dishwasher bulaşık makinesi doldurmak/boşaltmak
set the table masayı hazırlamak
clean up the house evi temizlemek
dust the shelves rafların tozunu almak
vacuum the floor yerleri süpürmek
cook the meals yemekleri yapmak
take out the garbage çöpleri dışarı çıkarmak
tidy up the room odayı toplamak
hang out the washing çamaşırları asmak
do the ironing ütü yapmak
feed the cat kediyi beslemek

Lesson 2

69. Sayfadaki Kelimeler
be responsible for x x’den sorumlu olmak
sweeping the leaves in the garden bahçedeki yaprakları süpürmek
dusting tozunu alma
bedrooms yatak odaları
tasks görevler
make sth easier bir şeyi kolaylaştırmak, daha kolay yapmak

Lesson 3

70. Sayfadaki Kelimeler
vacuuming the floors yerleri elektrikli süpürge ile süpürmek
bathroom banyo
hate nefret etmek
mop paspaslamak

Lesson 4

71. Sayfadaki Kelimeler
(good) listener dinleyici (dinlemesini bilen)
directions talimatlar, emirler
desk masa
neat düzgün, derli toplu
kind kibar, nazik
couches koltuklar
be nice iyi davranmak
siblings kardeşler
raise kaldırmak, yükseltmek (el, ses)
during sırasında, esnasında

Lesson 5

72. Sayfadaki Kelimeler
poem şiir
with the words given verilen kelimeler ile
math matematik
pants pantalon
socks çorap
plants bitkiler
carpets halılar
walk the dog köpeği yürüyüşe çıkarmak
building block temel ilke, yapı taşı
fold katlamak
potted saksıda, dikili (çiçek, bitki)
obligation yükümlülük, görev

Lesson 6

Student’s Book

73. Sayfadaki Kelimeler
take care of sb birisine bakmak, ilgilenmek
watering the plants bitkileri sulamak
furniture mobilya

Project

74. Sayfadaki Kelimeler
housework ev işi
such as x x gibi
as a family aile olarak, bir aile olarak
respect each other birbirine saygı duymak
peer yaşıt, akran
assessment değerlendirme
feelings duygular, hisler

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.